sahaya international.eu

Onze visie

Wie we zijn!

Maak een verschil

In het nieuws

Donate now
Steun
English version English

Sign Up for Email Updates

Sahaya Going Beyond

een 20-minuten kortfilm, met stem van Oscar winner Jeremy Irons, nu gratis te bekijken. Klik hierboven voor de versie met nederlandstalige ondertiteling. hieronder op de DVD cover voor de Engelstalige versie.

Sahaya Going Beyond movie

Programma's die we steunen
INDIA
READ (Rural Education and Action Development)
Prerana's Women Health Initiative
AFRICA
Sahaya Deaf, Kenya
Rehema Center (Kenya)

sponser

Geborduurde kaartencard

Sahaya on Facebook
 

twitter

Thank you for your interest to support the programs in India and Kenya!

Depending on where you live and to which program you like to contribute, your donation can be tax-deductible.

 • To better understand our structure, please click here.
 • If in doubt, don't hesitate to contact us, as we will be glad to help.

child

Dank voor uw interesse om de projecten in India en Kenia te steunen!

Afhankelijk van waar u woont en tot welk programma u wil bijdragen, is uw schenking fiscaal aftrekbaar.

 • Om onze structuur beter te begrijpen, klik hier.
 • Indien u twijfelt hoe te storten, aarzel dan zeker niet ons te contacteren, want we zullen uw vragen graag beantwoorden!

Click on the flag of your home country/region / Klik op de vlag van uw thuisland/regio:

Belgian flag
België/Belgium

dutch flag
Nederland/Netherlands

Europe flag
Other EU countriesBelgian flag

Contributions from Belgium to support the programs of READ in INDIA.

Als je vanuit Belgie de projecten van READ in INDIA wil steunen.

 

Wijziging fiscale aftrekbaarheid donaties
20 juni 2013
Zoals voorzien in het Regeerakkoord van eind 2011, werd bij wet van 13 december 2012 de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd. Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van 40 € op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie. De maatregel is van kracht vanaf het aanslagjaar 2013, dwz. voor inkomsten en giften in 2012. Tot op heden werd het bedrag van de giften afgetrokken van het belastbaar inkomen, waardoor het belastingvoordeel groter werd naarmate het inkomen hoger was, een 'onrechtvaardigheid' die in het verleden soms in vraag werd gesteld. Voor de helft van de Belgische burgers-belastingsplichtigen, nl. die met de laagste inkomens, betekent de nieuwe belastingkorting een groter voordeel dan in het verleden. Voor de 25% hoogste inkomens houdt dit een lichte daling in (van 50% naar 45%). http://www.vef-aerf.be/spip.php?article520&lang=nl

You have two options:

 • If your donation does not need to be tax-deductible, then you can deposit your contributions directly to the account of Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Belgium.
  Bank: Argenta-Belgium:
  • Bank account number:
   IBAN: BE94 9794 3113 6814
   BIC: ARSPBE22
  • Click on the picture for an enlarged view:
   overschrijving
  • Please indicate the program or purpose (for example, school, child sponsorship, general donation).
 • If you like to make a tax-deductible contribution to support the programs of the organization READ in India, then we ask you to do this through the organization SAWES vzw (www.sevapur.be) which is fiscally competely separate from Sahaya and supports several projects in India, including READ (see drawing below):
  1. Please deposit your contribution to bank account number
   IBAN: BE6
   4 6451 4309 6152 (Bank Van Breda).
   BIC: JVBABE22
  2. Make your contributions each year before December 15 if you like to get a tax receipt for that year (to simplify the accounting).
  3. The minimum donation amount that is required for a tax receipt is 40 euro for a fiscal year.
  4. Please note: tax receipts can only be provided if the donation originates from an individual donor (not for contributions that represent a collection of funds from a group of donors).
 • Please indicate the purpose (for example, school, child sponsorship, general donation).
 • Questions: contact An via e-mail: an@sahaya.eu
 • We thank you tremendously for your support!!

donorinfo

Our accounts are published in detail on www.donorinfo.be, the first website in Belgium that publishes independent evaluation reports on the activities and finances of nonprofit organizations helping people in need.

Je hebt 2 keuzes:

 • Als je geen fiscaal attest nodig heeft kan je rechtstreeks storten op de rekening van Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Belgie.
  Bank: Argenta-Belgie:
  • Rekeningsnummer:
   IBAN: BE94 9794 3113 6814
   BIC: ARSPBE22
  • Klik op de foto voor een vergroting:
   overschrijving
  • Vermeld voor welk project (bvb school, kindersponsoring, algemene donatie)
 • Als je een fiscaal attest wil bekomen, en je storting is voor de projecten van de organisatie READ in India, dan vragen we u om dit te doen via de organisatie SAWES vzw (www.sevapur.be) die fiscaal volledig apart is van Sahaya.eu, en ook een aantal projecten in India steunt waaronder READ (zie schema hieronder):
  1. Gelieve te storten op rekeningsnummer
   IBAN: BE64 6451 4309 6152 (Bank Van Breda).
   BIC: JVBABE22
  2. Die storting(en) elk jaar uit te voeren voor 15 December als je een attest voor dat jaar wil bekomen.
  3. Vermeld voor welk project (bvb school, kindersponsoring, algemene donatie).
  4. Het minimum bedrag voor een fiscaal attest voor een bepaald fiscaal jaar is 40 euro.
  5. Let hierop: attesten kunnen niet worden uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van collectieve geldinzamelingen en dus niet werkelijk voortkomen van een individuele schenker.
 • Vragen? Contacteer An via e-mail: an@sahaya.eu
 • Van harte dank voor uw steun!

donorinfo

Onze gecontroleerde rekeningen worden in detail gepubliceerd op www.donorinfo.be, de eerste website in België die onafhankelijke kwaliteitsinformatie publiceert over de activiteiten en financiële middelen van goede doelen die personen in nood helpen.

chart

 


Belgian flag

Contributions from Belgium to our programs in KENYA.

Als je vanuit Belgie onze projecten in KENYA wil steunen.

 • Until Sahaya International.eu will have received approval for fiscal tax deductibility, donations for our programs in Africa are not tax-deductible. But we still appreciate any support you can provide.
 • Please deposit your contributions directly to the account of Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Belgium
  IBAN: BE94 9794 3113 6814
  BIC: ARSPBE22
 • For further questions, please contact An Van Rompay (E-mail: an@sahaya.eu).
 • We thank you tremendously for your support!!
 • Omdat Sahaya International.eu nog moet wachten om fiscale attesten te kunnen uitschrijven, zijn stortingen voor onze programma's in Afrika momenteel nog niet aftrekbaar van de belastingen. Maar we apprecieren elke steun die U ons ondertussen al kan geven.
 • Gelieve rechtstreeks te storten op de rekening van Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Belgium
  IBAN: BE94 9794 3113 6814
  BIC: ARSPBE22
 • Voor verdere vragen, contacteer An Van Rompay (E-mail: an@sahaya.eu)
 • Van harte dank voor uw steun!

dutch flag

Als je vanuit Nederland onze projecten in India en Kenya wil steunen.
Contributions from the Netherlands to our programs in India and Kenya.

 • Vanaf 2009 is Sahaya International van de USA ( dus niet Sahaya International.eu) door de Nederlandse fiscus erkend als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarom zijn giften voor onze projecten in zowel India en Kenya daarom fiscaal aftrekbaar!
 • Gelieve rechtstreeks storten op de rekening van Koen Van Rompay (voor: "Sahaya International"), Hulgenrodestraat 123, 2160 Wommelgem, Belgie.
  Bank: Argenta-Belgie: IBAN Rekeningsnummer BE89 9799 5205 3385; BIC ARSPBE22.
 • Gelieve aan te duiden voor welk programma je bijdrage bedoeld is (bvb. weesprogramma India, school, Sahaya Deaf Kenya, enz).
 • Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats terecht komt en de mensen direct helpt!
 • Sahaya International (USA) zal u dan een bewijsbrief van uw storting sturen.
 • Voor verdere vragen, aarzel zeker niet: contacteer Joan Schelpe en Klaas Soethout in Nederland (joanenklaas 'at' gmail 'dot' com)
 • Van harte dank voor uw steun!

Europe flag

Contributions from other countries in Europe
(besides Belgium and the Netherlands).

 • Although we are very grateful for your support, please note that your contribution will not be tax-deductible.
 • Although you can send your contribution to either the USA or Belgian Sahaya organization, money transfers within the European community have become very easy and are generally free, so the most convenient way would be to deposit your contributions directly to the account of Sahaya International.eu, Bloemstraat 4, 2470 Retie, Belgium
  IBAN: BE94 9794 3113 6814
  BIC: ARSPBE22

Credit card donations: You can donate with your credit card via Firstgiving (which is based in the USA). Click on the button below. Please indicate for which program your contribution is meant.

Donate Now

 • You can also contribute via PAYPAL. please click the button below. On the Paypal page, please indicate for which program your contribution is meant.

For further questions, please contact Koen via email: koen@sahaya.org.


earth

Contributions from other countries not listed above.

 • Although we are very grateful for your support, please note that your contribution will not be tax-deductible.
 • Although you can send your contribution to either the USA or Belgian Sahaya organization, please consult with your bank about any service charges.
 • Credit card donations: You can donate with your credit card via Firstgiving (which is based in the USA). Click on the button below. Please indicate for which program your contribution is meant.

Donate Now

 • You can also contribute via PAYPAL.Please click the button below. On the Paypal page, please indicate for which program your contribution is meant.
 • You can also send money directly to our beneficiary partner organizations in India and Kenya. Please visit their respective websites for details.

For further questions, please contact Koen via email: koen@sahaya.org.

THANK YOU !
kids


Goodsearch: You Search...We Give!

Search and Shop for Good!

With the help of Goodsearch and Goodshop, each time you search the internet and shop online (at more than 2,400 stores), a donation will be made to Sahaya International . And, you’ll get great deals and money-saving coupons from Goodshop at thousands of major retail stores.
Remember to select "Sahaya International" as your cause. By signing up you can even track how much you've raised for Sahaya's programs!

Steun ons

Donate now
homeHome

© Sahaya International.eu, 2016
Webmaster: koen@sahaya.org

weeskind