sahaya international.eu

Onze visie

Wie we zijn!

Maak een verschil

In het nieuws

Donate now
Steun
English version English

Sign Up for Email Updates

Sahaya Going Beyond

een 20-minuten kortfilm, met stem van Oscar winner Jeremy Irons, nu gratis te bekijken. Klik hierboven voor de versie met nederlandstalige ondertiteling. hieronder op de DVD cover voor de Engelstalige versie.

Sahaya Going Beyond movie

Programma's die we steunen
INDIA
READ (Rural Education and Action Development)
Prerana's Women Health Initiative
AFRICA
Sahaya Deaf, Kenya
Rehema Center (Kenya)

sponser

Geborduurde kaartencard

Sahaya on Facebook
 

twitter

Sahaya International.eu vzw, is een erkende ontwikkelingsorganisatie, opgericht in juli 2009, die uitsluitend werkt met onbetaalde vrijwilligers.

Wij zamelen fondsen in om de levensomstandigheden van arme, achtergestelde mensen in ontwikkelingslanden te verbeteren en stemmen de ontwikkelingshulp af op lange termijn visies. We zijn momenteel actief in Zuid-India, waar een nauwe samenwerking met Sahaya International Inc.(USA) en de plaatselijke organisatie READ (Rural Education and Action Development) borg staat voor een succesvol uitwerken van diverse projecten.

Onze missie:

 • Hulp te verlenen aan en samenwerken met organisaties in ontwikkelingslanden die socio-economische, educatieve, medische en milieu-ontwikkelingsprojecten uitvoeren.    
 • Bewustzijn en opvoeding te brengen over de sociale, medische en milieu situatie in ontwikkelingslanden .
 • Een schakel te vormen in een netwerk tussen zulke organisaties in ontwikkelingslanden en andere organizaties in de ontwikkelde wereld.

Onze doelstellingen zijn:

 • Beter onderwijs  voor  arme, achtergestelde kinderen, vooral weeskinderen en meisjes, door de oprichting van goede  basischolen in achtergestelde gebieden. Het geven van financiële steun aan kinderen om hun studies te kunnen vervolgen.
 • Socio-economische ontwikkeling en emancipatie van vrouwen door o.a. het oprichten van vrouwen zelfhulpgroepen, verstrekken van microkredietenen  het geven van beroepsopleidingen.
 • Rehabilitatie-programma’s en beroepsopleidingen voor gehandicapte kinderen en volwassenen.
 • Gezondheid van de plattelandsbevolking verbeteren door betere hygiene/sanitatie, voorlichting en medische programmas.
 • In Europa het bewustzijn t.o.v. ontwikkelingssamenwerking te vergroten.

Hoe realiseren we dat?
  Wij ondersteunen o.a. de volgende projecten:

 • Door de kindersponsoring kunnen zeer arme, achtergestelde kinderen naar school gaan. Hiertoe behoren ook veel meisjes die anders minder kansen dan jongens krijgen, en die we extra steunen om via een goede opvoeding een betere toekomst te kunnen geven.
 • Met de bouw van eigen basisscholen en de opleiding van  leerkrachten, kunnen we goed uitgeruste scholen aanbieden met beter opgeleide leerkrachten.
 • Scholen voor mentaal gehandicapte kinderen; fysiotherapie voor fysiek gehandicapten.
 • Beroepsopleiding (naaien, wenskaarten maken, computer) voor gehandicapte en  valide jeugd.
 • Met het Vasanthi fonds ondersteunen we zeer goede studenten, waarvan de kindersponsor niet bij machte is hogere studies te sponsoren.
 • Door de werking van vrouwenzelfhulpgroepen te ondersteunen, leren wij vrouwen zich te organiseren en eigen bedrijfjes op te richten. Om dit te helpen financieren, geven wij microkredieten.
 • Wij steunen de bouw van waterputten om in de vraag van drinkbaar water te kunnen voorzien.
 • Ondersteunen van gezondheidsprojecten: HIV/AIDS-preventie en behandeling, medisch onderzoek in onze scholen.
 • Gebruik van nieuwsbrieven, website, Facebook, Twitter en film laten ons toe meer mensen te bereiken om het bewustzijn te vergroten.
 
child
self-help groups
sewing

 


Goodsearch: You Search...We Give!

Search and Shop for Good!

With the help of Goodsearch and Goodshop, each time you search the internet and shop online (at more than 2,400 stores), a donation will be made to Sahaya International . And, you’ll get great deals and money-saving coupons from Goodshop at thousands of major retail stores.
Remember to select "Sahaya International" as your cause. By signing up you can even track how much you've raised for Sahaya's programs!

Steun ons

Donate now
homeHome

© Sahaya International.eu, 2016
Webmaster: koen@sahaya.org

weeskind