sahaya international.eu

Onze visie

Wie we zijn!

Maak een verschil

In het nieuws

Donate now
Steun
English version English

Sign Up for Email Updates

Sahaya Going Beyond

een 20-minuten kortfilm, met stem van Oscar winner Jeremy Irons, nu gratis te bekijken. Klik hierboven voor de versie met nederlandstalige ondertiteling. hieronder op de DVD cover voor de Engelstalige versie.

Sahaya Going Beyond movie

Programma's die we steunen
INDIA
READ (Rural Education and Action Development)
Prerana's Women Health Initiative
AFRICA
Sahaya Deaf, Kenya
Rehema Center (Kenya)

sponser

Geborduurde kaartencard

Sahaya on Facebook
 

twitter

Sahaya in Nederland

Vanaf 2009 is Sahaya International door de Nederlandse fiscus erkend als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Daarom zijn giften voor onze projecten in zowel India en Kenya fiscaal aftrekbaar.

 

De leidende krachten in Nederland voor Sahaya's projecten zijn

Joan Schelpe en Klaas Soethout
Langbroek (nabij Utrecht)

Je kan hen contacteren via:
joanenklaas 'at' gmail 'dot' com

Joan and Klaas

Ook in Nederland wordt dit project uitsluitend door vrijwilligers ondersteund. De donaties gaan voor 100%  rechtstreeks naar Zuid-India, niets blijft aan de strijkstok hangen.
Het doel is de zelfredzaamheid te bevorderen door hulp aan kansarme en weeskinderen van HIV-ouders. Tevens worden zelfhulpgroepen met microkredieten ondersteund. Inmiddels telt het project 200 gesponsorde kinderen. Zelfs inwoners uit Doorn en Maarn hebben reeds sponsoring op zich genomen van geselecteerde kinderen, die het meest nood hebben aan ondersteuning.

Enkele foto's van recente activeiten (2014-2015)

 

Nederlandse activiteit
1

Nederlandse activiteit
2
Nederlandse activiteit
3
Nederlandse activiteit
4
Nederlandse activiteit
5
Nederlandse activiteit
6

Nederlandse activiteit
7

Nederlandse activiteit
8

Nederlandse activiteit

9

Nederlandse activiteit
10

Nederlandse activiteit

11

Nederlandse activiteit

12

Nederlandse activiteit

13

Nederlandse activiteit

14

Nederlandse activiteit

15

Nederlandse activiteit

16

Nederlandse activiteit

17

Nederlandse activiteit

18

Nederlandse activiteit

19

Nederlandse activiteit

20

Nederlandse activiteit

21

Nederlandse activiteit

22

Nederlandse activiteit

23

Nederlandse activiteit

24

Nederlandse activiteit

25

Nederlandse activiteit

26

 

Sahaya -Nederland steunt micro-leningen voor vrouwen-zelfhulpgroepen.

Dankzij geld ingezameld in NL. krijgen de vrouwen van de groep Birla de kans om een toekomst op te bouwen.

Mrs. Kulandai Theresa maakt deel uit van de Birla vrouwengroep. Dankzij een micro-lening is ze een kaarsenzaak begonnen. Soms helpt haar echtgenoot ook mee. Ze koopt materiaal voor 105 rupees (ongeveer 1.25 euro) per kg. Na het maken van kaarsen kan ze het verkopen aan 240 rupees (ongeveer 3 euro). Op die manier kan ze 500 rupees (ongeveer 6.25 euro) per dag verdienen.
Tijdens de feestdagen krijgt ze speciale bestellingen, o.a. ook van kerken. Op deze manier kunnen ze de familie onderhouden.

Andere vrouwen van de groep hebben geiten, een melkkoe of trek-os gekocht, of zijn een winkeltje begonnen. De vrouwen

betalen de leningen geleidelijk aan terug zodat ook andere vrouwen micro-leningen kunnen worden gegeven.

candle-making

 

Oktober 2012: een artikel gepubliceerd in ‘t Groentje,  De Nieuwsbode van De Heuvelru, de Wijkse Courant; Algemeen Dagblad-  Zuid-Oost Utrecht; website van de KNMVD (Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Diergeneeskunde)-actueel:

Laptop voor veterinair studente uit Zuid-India

Tjomme Reeringh (links op de foto) heeft namens de Vereniging Van Arts en Auto met 105.000 leden, een gebruikte laptop verstrekt aan dierenarts Klaas Soethout (rechts) om deze aan te bieden aan Ramya 2e jaars veterinair studente te Chennai in Zuid-Oost India.
De vader van Ramya was dorpsonderwijzer en is verongelukt, haar moeder moest daarna alleen voor het gezin zorgen. 
Daardoor is Ramya afhankelijk van het project www.Sahaya.org (READ) dat
collega-dierenarts dr. Koen van Rompay heeft opgericht.
Een project dat door Klaas Soethout en zijn vrouw Joan Schelpe wordt
gesteund, beiden bestuurslid van www.sahaya.eu/nl.html. Door deze sponsoring kan Ramya aan de universiteit voor dierenarts studeren en krijgt daarmee toekomstperspectief.

Ramya
Ramya


Sahaya International is een kleinschalige en transparante ontwikkelingsorganisatie, die alleen met vrijwilligers werkt dus
100% van de donaties gaat rechtstreeks naar Z-India.
Doel is:  zelfredzaamheid van de behoeftigen en duurzaamheid bevorderen, door ondersteuning van 220 weeskinderen. Steun verlenen aan 840 zelfhulpgroepen met o.a.
microkredieten en het in stand houden van de bestaande scholen.

Klaas heeft tijdens het laatste bezoek in december 2011 aan Ramya beloofd de
mogelijkheid van sponsoring van haar veterinaire studie naar voren te
brengen bij de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, die dit jaar 150 jaar bestaat en zo een stukje van deze feestelijke viering te delen met Ramya.

Middels een positieve respons of geldelijke steun aan het "Ramya-fund", kunnen beloftevolle maar zonder onze steun "kansarme
studenten" uitgroeien tot hulpverleners in de arme streek van Tamil-Nadu.

Geldelijke bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar!
ANBI goedkeuring nr 67648 op rek. 1593.59.619 tnv JYM Schelpe e/o NCJ
Soethout met vermelding: sponsoring Sahaya/Read tbv studie Ramya-fund

Genoemde laptop is deze week naar Antwerpen gebracht en wordt vandaar uit door een sponsorouder begin november in India aan Ramya overhandigd. 

Klaas Soethout
Irenelaan 23 3947 MK Langbroek 0343-561261
ncj.soethout@hccnet.nl

 

Acties om de afval-problematiek op te lossen zijn gestart. Het is belangrijk om de jeugd in te lichten en het goede voorbeeld te geven.

kids kids

Recent werd het 2e schooltje opgezet. Deze school ondersteund door donaties, biedt kans aan de arme agrarische bevolking de kans om hun kind een opleiding en een betere toekomst te verzekeren. Zie foto 2008 (oude locatie) en foto 2011 de nieuwe school dankzij Sahaya, die al een 2e verdieping behoeft

old school new school

SUCCESVOLLE INZAMELINGEN.
In 2011 hebben enkele sponsors €688.73 gegeven voor het helpen van weeskinderen. Verder hebben en Joan en Klaas € 3.546 kunnen doorstorten van algemene inzamelingen.

De besteding gebeurt in samenspraak met oprichter van Sahaya, dierenarts Koen van Rompay en de inlandse projectleider van READ mr. Selvam in India. Deze opbrengsten zijn afkomstig van activiteiten bij o.a. de Martinuskerk te Doorn, presentaties van dierenarts Klaas Soethout bij de Maatschappij voor Diergeneeskunde en Verzorgingstehuis Rehoboth te Driebergen.

Joan en Klaas verkopen bananenconfituur om geld in te zamelen voor India!

Klik hier voor de krantenartikels.

jam

jam

Joan en Klaas zijn in 2008-2009 ook bij onze projecten met de organizatie READ in India geweest, en hebben daar veel sponsorkinderen ontmoet.

Klaas, die zelf dierenarts is, heeft ook koeien onderzocht.

Klaas Klaas
Klaas Klaas

Wil je helpen, of heb je vragen? Aarzel niet! Contacteer Joan and Klaas: joanenklaas 'at' gmail 'dot' com

Joan Joan en Klaas

 


Goodsearch: You Search...We Give!

Search and Shop for Good!

With the help of Goodsearch and Goodshop, each time you search the internet and shop online (at more than 2,400 stores), a donation will be made to Sahaya International . And, you’ll get great deals and money-saving coupons from Goodshop at thousands of major retail stores.
Remember to select "Sahaya International" as your cause. By signing up you can even track how much you've raised for Sahaya's programs!

Steun ons

Donate now
homeHome

© Sahaya International.eu, 2016
Webmaster: koen@sahaya.org

weeskind